Kancelaria Adwokacka Hanna Szuleka

Kancelaria Adwokacka Hanna Szuleka

telefon
32 422 95 39

Adwokat

adwokat_hanna_szuleka-225x300

Adwokat Hanna Szuleka jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach.
W latach 1998-2002 odbyła aplikację adwokacką. Indywidualną kancelarię prowadzi od 2003 r.
Od roku 2007 r. pełni funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach.
Adwokat Hanna Szuleka oferuje pomoc prawną klientom indywidualnym i przedsiębiorstwom. Indywidualny charakter praktyki gwarantuje osobiste zaangażowanie w rozwiązywanie powierzonych problemów, z zachowaniem najwyższych standardów i zasad etyki zawodu. Współpraca z klientem odbywa się w klimacie zaufania i poczucia bezpieczeństwa.
Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu wszelkiego rodzaju sporów sądowych we wszystkich dziedzinach prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego, rodzinnego i karnego.
Adwokat Hanna Szuleka zajmuje się opracowywaniem projektów umów, mediacji między stronami sporu, obroną w procesach karnych. Przedsiębiorcom Kancelaria oferuje bieżącą obsługę prawną, windykację należności, opiniowanie umów, a także doradztwo w zakresie podejmowanych działań biznesowych.
Kancelaria prowadzi także sprawy klientów, którzy nie mają możliwości przyjazdu do kraju i reprezentacji swoich interesów. Dzięki środkom nowoczesnej komunikacji istnieje możliwość nawiązania kontaktu i opracowania sprawy bez konieczności stawiennictwa w kancelarii i uniknięcia kosztów przyjazdu do kraju.
Kancelaria stale współpracuje z kancelariami komorniczymi, notarialnymi, agencją obrotu nieruchomościami oraz kancelarią doradztwa podatkowego.
Koszt prowadzenia sprawy jest każdorazowo ustalany w rozmowie z adwokatem, ponieważ zależy on od charakteru danej sprawy, stopnia zawiłości i nakładu pracy. Zasadniczo stawki wynagrodzenia opierają się na przepisach Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.). Istnieje możliwość rozłożenia należności z tytułu wynagrodzenia na raty. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zaś wynagrodzenie może być częściowo płatne po zakończeniu sprawy.
W przypadku obsługi prawnej firm stosowany jest system miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego. Koszt jednorazowej porady prawnej to kwota 80-100 zł netto.